Strony: [1] [2] .. [15] [16] [»] [»»]

19.04.2016 r. Wyjazd na Festiwal Nauki i Sztuki do Poznania

  19 kwietnia br uczniowie klas pierwszych i drugich mieli okazj uczestniczy w Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Celem wyjazdu byo zagbienie si w tajniki chemii, fizyki i biologii. Bralimy udzia w wykadach o zdrowym odywianiu i zachowaniu dugowiecznoci oraz czynnych pokazach, np. z ciekym azotem.
...
Czytaj wicej
 

18-20.04.2016 r. Egzaminy Gimnazjalne

yczenia dla Gimnazjalistów
Wielkopolskiego Kuratora Owiaty
Elbiety Leszczyskiej
 
„Wane jest by nigdy nie przesta pyta.
Ciekawo nie istnieje bez przyczyny.
Wystarczy wic, jeli spróbujemy zrozumie
cho troch tej tajemnicy kadego dnia.”

/Albert Einstein/

 


...
Czytaj wicej
 

15.04.2016 r. Akcja "onkile"

  Ju po raz czwarty w rocznic Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcj spoeczno-edukacyjn „onkile”. 15  kwietnia  uczniowie  naszej szkoy po raz drugi rozdawali na terenie miasta papierowe onkile – symbol pamici o bohaterach powstania z 1943 roku. onkile symbolizuj pami, szacunek i nadziej.

...
Czytaj wicej
 

15.04.2016 r. Spotkanie z p. Arkadiuszem Radeckim

 

13.04.2016 r. "ywa lekcja geografii" - Azja i Australia

  Dnia 13 kwietnia br. w naszej szkole gocilimy absolwentk Monik Krawczak. Lekcje wietlicowe zamieniy si w „ywe lekcje geografii”, poniewa uczniowie klas pierwszych i drugich z zaciekawieniem suchali i ogldali slajdy z bardzo dalekiej podróy po Azji Poudniowo - Wschodniej i Australii. 

...
Czytaj wicej
 

12.04.2016 r. Szkolny Konkurs Ortograficzny

  12 kwietnia 2016 roku  w Gimnazjum nr 1 w Rogonie uczniowie klas I, II i III przystpili do napisania dyktanda ortograficznego, które sprawdzao podstawowe zasady ortograficzne. W dyktandzie wzio udzia 20 uczniów. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce-Monika Kowalska
II miejsce-Martyna Skrzypkowiak
III miejsce-Milena Brandt, Sebastian Dolata
...
Czytaj wicej
 

12.04.2016 r. Pamitamy o Sybirakach

  "Zapalmy wiec, my modzi, zapatrzeni w ekrany komputerów..." od takich sów rozpocza modzie Gimnazjum nr 1- czonkowie Klubu Europejskiego swój monta sowno muzyczny 10 kwietnia przy Krzyu Katynia i Sybiru. Uroczystoci kolejnej rocznicy wywózki Polaków na Syberi rozpoczy sie msz wita w kociele w. Ducha. 

...
Czytaj wicej
 

09.04.2016 r. Sprztanie wd Jeziora Rogoziskiego

  Pocztek kwietnia wielu osobom kojarzy si z Prima Aprilis. Jednak w tym samym czasie w Polsce obchodzony jest Tydzie Czystoci Wód, który rozpoczyna si 1 kwietnia i trwa do 7 kwietnia. Tydzie Czystoci Wód to przede wszystkim spotkania, podczas których mówi si o istocie ochrony wód w Polsce i na wiecie. Woda jest niezbdnym elementem do tego, aby na ziemi trwao ycie. 

...
Czytaj wicej
 

08.04.2016 r. Lekcja historii 1050. rocznica Chrztu Polski

  Zespó Szkó cznoci im. Mikoaja Kopernika w Poznaniu we wspópracy z rezerwatem archeologicznym - Genius Loci i Poznaskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, telewizj Platon zorganizowa  interaktywn lekcj historii powicon 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jej transmisja na ywo  odbya  si 8 kwietnia o godzinie 11.00. 

...
Czytaj wicej
 

Strony: [1] [2] .. [15] [16] [»] [»»]


Do gry