Strony: [1] [2] .. [22] [23] [»] [»»]

21.10.2016r. Szkolny konkurs recytatorski „W hodzie Ojczynie”.

  Dnia 21.10..2016 roku o godzinie 12.40 w bibliotece szkolnej odby si szkolny konkurs recytatorski „W hodzie Ojczynie”.Celem konkursu byo ksztatowanie wród uczniów postaw patriotycznych , uwraliwienie i budzenie zainteresowa przeszoci, ksztatowanie indywidualnych uzdolnie uczniów, propagowanie wiedzy o historii narodu polskiego, przyblienie uczestnikom dorobku poetów polskich, kreowanie wraliwoci artystycznych oraz doskonalenie warsztatu recytatorskiego  i kultury ywego sowa.
...
Czytaj wicej
 

07.10.2016r. Wybory do Rady Samorzdu Uczniowskiego

  Dnia 7 padziernika biecego roku odbyy sie wybory do prezydium Rady Samorzdu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dbrowskiego w Rogonie. W wyborach wzio udzia 119 ze 143 uczniów naszej szkoy, wanych gosów oddano 117. Wyniki przedstawiaj si nastpujco:
...
Czytaj wicej
 

27.09.2016r. Narodowe czytanie

  27 wrzenia 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Rogonie odbya si kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku uczestnikom spotkania przyszo si zmierzy z powieci Henryka Sienkiewicza ,, Quo vadis’’, której fragmenty czytali przedstawiciele Urzdu Miasta, Rogoziskiego Centrum Kultury, dyrektorzy szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracownicy Biblioteki Publicznej oraz modzie.

...
Czytaj wicej
 

12-16.09.2016r. Pobyt klasy IIIB w Centrum Profilaktyki Uzalenie dla dzieci i modziey w Rogonie

  Od 12 do 16 wrzenia 2016 roku klasa IIIb przebywaa wraz z wychowawc Katarzyn Cieciur w Centrum Profilaktyki Uzalenie dla dzieci i modziey w Rogonie. Uczniowie zapoznali si pierwszego dnia z paniami realizatorkami oraz regulaminem centrum. Kadego dnia brali udzia w ciekawych zajciach, a panie realizatorki wymylay dodatkowe zabawy.

...
Czytaj wicej
 

29.09.2016r. Wybory w Klubie Europejskim 2016/2017

  W dniu 29 wrzenia odbyy si wybory do Zarzdu Szkolnego Klubu Europejskiego. Uprawnionych do gosowania byo 23 czonków. Gosowao 17 i tyle samo byo gosów wanych. W wyniku gosowania wyoniono Zarzd Klubu Europejskiego w skadzie:
...
Czytaj wicej
 

17.09.2016 r. Rocznica napadu Zwizku Radzieckiego na Polsk

17 wrzenia mija kolejna rocznica agresji Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich. To bya zbrojna napa dokonana 17 wrzenia1939 przez ZSRR (bez okrelonego w prawie midzynarodowym wypowiedzenia wojny) na Polsk, bdc od 1 wrzenia1939 w stanie wojny z III Rzesz

...
Czytaj wicej
 

04.09.2016 r. Uroczysto upamitniajca ofiary II wojny wiatowej

  4 wrzenia Szkolny Klub Europejski wzi udzia w uroczystociach na rogoziskim cmentarzu upamitniajcych ofiary II wojny wiatowej. Uroczysto ta odbya si z inicjatywy Burmistrza Rogona Romana Szberskiego. Podczas spotkania nastpio odsonicie dwóch tablic z nazwiskami ofiar terroru hitlerowskiego. Uroczysto poprowadzia wiceburmistrz Rogona Renata Tomaszewska.

...
Czytaj wicej
 

03.09.2016 r. Rocznica powstania Zwizku Zawodowego „Solidarno“

  3 wrzenia w Rogonie obchodzimy rocznic strajków na wybrzeu zakoczonych podpisaniem porozumie sierpniowych i powstaniem pierwszego niezalenego zwizku zawodowego „Solidarno”. Sierpie 80' by znaczcy w historii Polski i Europy. Zapocztkowa przemiany polityczne i gospodarcze w kraju, zakoczone pierwszymi demokratycznymi wyborami w 1989 roku. „Czy moemy wyrzuci z pamici te doniose chwile naszej ojczyzny? 

...
Czytaj wicej
 

24-30.07.2016 r. Wymiana polsko - niemiecka

  W dniach od 24 do 30 lipca 2016 na terenie Gimnazjum nr 1 by realizowany projekt polsko - niemieckiej wymiany modziey. Koordynatorem projektu bya pani Danuta Karolak opiekun Klubu Europejskiego. W projekcie wzia udzia 24 osobowa grupa z Polski i 18 osobowa grupa modziey oraz dwóch opiekunów: Gesine Thiele i Bernd Bruno Meyer z zaprzyjanionego miasta Wustrow w partnerskim powiecie Luchow- Dannenberg. 

...
Czytaj wicej
 

Strony: [1] [2] .. [22] [23] [»] [»»]


Do gry