REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

6.03.2007 r. w Gimnazjum nr 1 uruchomiono program profilaktyczny finansowany przez Gminn Komisje Rozwizywania Problemw Alkoholowych zatytuowany
Gwnym celem programu jest dostarczenie modziey alternatywnych form kulturalnego spdzania wolnego czasu, promowanie zdrowego stylu ycia oraz ksztatowanie umiejtnoci kulturalnego wysawiania si. Program adresowany jest do uczniw klas pierwszych i drugich. Modzie ma moliwo rozwijania swoich pasji i zainteresowa w kole teatralnym, plastycznym oraz podczas zaj rekreacyjno- sportowych. Dyrekcja Gimnazjum nr 1 yczy wszystkim uczestnikom miego spdzenia czasu.

Opiekunami k zainteresowa s:
A. Grabiska - mgr sztuki
M. Krzyka - mgr pedagogiki
W. Betka - mgr wychowania fizycznego

Zajcia odbywaj si:

 

Do gry